dětský tábor "KRÁTKÝ POTLESK"

Informace o zpracovávání osobních údajů účastníků tábora

Spolek Krátký potlesk, se sídlem Bantice 11, 671 61, IČO: 265 65 773, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 13856 je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné.
V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na:
Ing. Eva Cyprová , e-mail: kratky.potlesk@gmail.com

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště dítěte, jména zákonných zástupců dítěte
  2. kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailový kontakt
  3. popisné údaje – zdravotní způsobilost, bezinfekčnost

2. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Osobní údaje zpracováváme:

3. Kdo osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje zpracováváme my jako správce. Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

4. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme po dobu 6 měsíců plynoucích od ukončení tábora. Účetní doklady uchováváme po dobu stanovenou zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví.

5. Jaká jsou práva subjektu údajů?

Máte právo:

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018.