dětský tábor "KRÁTKÝ POTLESK"

Přihlaste své děti ještě dnes

Do konce měsíce ledna přijímáme přednostně děti, které s námi jezdí opakovaně. Volná místa pak doplníme dětmi novými. O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte na tábor budete informováni v průběhu února. Děkujeme za pochopení.

Přihláška na tábor 2020

Tábor 2020

1. Základní informace

Termín:
Tábor se uskuteční v termínu 4.7.-18.7. 2020.

Koho na táboře rádi uvidíme:
Tábor je určen všem holkám a klukům od 6 do 16 let, kteří chtějí zažít spoustu legrace, her a soutěží. Tábor je vhodný i pro děti s epilepsií, více informací naleznete na stránkách Společnosti "E" (viz kontakty).

Místo:
Tábor se nachází v areálu Havlišova mlýna na Vysočině blízko Želetavy.

Personál:
Kromě sehrané party vedoucích s námi na tábor jezdí i zkušení zdravotníci, kuchaři a jejich pomocníci. Stravujeme se 5krát denně.

Cena:
15 dnů na táboře stojí 4250,– Kč.
Pro děti využívající dopravu z Prahy a zpět 4550,– Kč.
V případě, že na tábor pojedou dva nebo více sourozenců, cena za každého činí 3950,– Kč a 4250,– Kč (pro sourozence cestující autobusem z Prahy).

Platba:
Platbu je nutno provést nejpozději do konce dubna 2020 na číslo účtu: 2401083977/2010 (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte).

2. Přihláška

Přednostně přijímáme děti jezdící na náš tábor opakovaně a také jejich sourozence, pokud se přihlásí do konce ledna 2020. Neobsazená místa doplníme novými účastníky. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte na tábor budete informováni v průběhu února 2020.

Nezapomeňte zajistit u Vašeho dětského lékaře posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětském táboře a předat nám jej při nástupu na tábor. Platnost posudku je 2 roky od data vydání, pokud se zdravotní stav dítěte nezměnil. Lze tedy použít platný posudek vydaný v minulém roce. Posudky budou po skončení tábora vráceny. V posudku musí být výslovně uvedeno nebo zaškrtnuto, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním, jinak se tábora nemůže zúčastnit.

Nástupní list na tábor (tzv. potvrzení o bezinfekčnosti) odevzdejte při nástupu na tábor. Musí v něm být uvedeno datum nástupu na tábor!

Prosíme Vás o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním fotografií. Odevzdejte při nástupu na tábor.

Dětem není dovoleno brát si na tábor mobilní telefon!

3. Co musí mít správný táborník na táboře?

U menších dětí doporučujeme oblečení podepsat!

Další důležité informace:

Téma celotáborové hry

Nechte se překvapit :)