dětský tábor "KRÁTKÝ POTLESK"

Tábor 2024

1. Základní informace

Termín:
Tábor se uskuteční v termínu 13.7.-27.7. 2024.

Koho na táboře rádi uvidíme:
Tábor je určen všem holkám a klukům od 6 do 16 let, kteří chtějí zažít spoustu legrace, her a soutěží. Tábor je vhodný i pro děti s epilepsií, více informací naleznete na stránkách Společnosti "E" (viz kontakty).

Místo:
Potkáme se v areálu Kláskova mlýna, který se nachází nedaleko Police u Jemnice na jížní Moravě.

Personál:
Kromě sehrané party vedoucích s námi na tábor jezdí i zkušení zdravotníci, kuchaři a jejich pomocníci.

Cena:
15 dnů na táboře stojí 6 200,– Kč (bez ohledu na způsob dopravy na tábor).
V případě, že na tábor pojedou dva nebo více sourozenců, cena za každého činí 6 000,– Kč.

Platba:
Platbu je nutno provést nejpozději do konce dubna 2024 na bankovní účet: 2401083977/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte a do poznámky (zprávy pro příjemce) uveďte jméno dítěte.

Fotogalerie:

2. Přihláška

Kapacita tábora je naplněna. Nyní je možné hlásit se pouze jako náhradník. Děkujeme za Váš zájem.

Nezapomeňte zajistit u Vašeho dětského lékaře posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětském táboře a předat nám jej při nástupu na tábor. Platnost posudku je 2 roky od data vydání, pokud se zdravotní stav dítěte nezměnil. Lze tedy použít platný posudek vydaný v minulém roce. Posudky budou po skončení tábora vráceny. V posudku musí být výslovně uvedeno nebo zaškrtnuto, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním, jinak se tábora nemůže zúčastnit.

Prosíme Vás o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním fotografií. Odevzdejte při nástupu na tábor.

Dětem není dovoleno brát si na tábor mobilní telefon.

3. Co musí mít správný táborník na táboře?

U menších dětí doporučujeme oblečení podepsat!

Další důležité informace:

Téma celotáborové hry

Nechte se překvapit :)