dětský tábor "KRÁTKÝ POTLESK"

Tábor 2017

1. Základní informace

Termín:
Příští tábor se uskuteční v termínu 1.7. - 15. 7. 2017.

Koho na táboře rádi uvidíme:
Tábor je určen všem holkám a klukům od 6 do 15 let, kteří chtějí zažít spoustu legrace, her a soutěží. Tábor je vhodný i pro děti s epilepsií, více informací naleznete na stránkách Společnosti "E" (viz. kontakty).

Místo:
Tábor se nachází na Vysočině blízko Želetavy.

Personál:
Kromě sehrané party vedoucích je na táboře i zdravotnická služba včetně lékaře, kuchařky a jejich pomocníků a správce tábora. Stravujeme se 5krát denně, každý rok nás vykrmuje úžasná paní kuchařka Jiřinka.

Cena:
15 dnů na táboře stojí 3950,- Kč.
pro děti využívající dopravu z Prahy a zpět 4250,- Kč.
V případě, že na tábor pojedou dva nebo více sourozenců, cena za každého činí 3650,- Kč a 3950,- Kč (pro cestující z Prahy).

Platbu je nutno provést nejpozději do konce května 2017 na číslo účtu: 2401083977/2010 (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte).

2. Přihláška

Vzhledem k naplnění kapacity tábora je možné se přihlásit pouze jako náhradník. Děkujeme.

3. Co musí mít správný táborník na táboře?

Další důležité informace:

Téma celotáborové hry

Nechte se překvapit :)

Přístupů na web:   info