dětský tábor "KRÁTKÝ POTLESK"

Tábor 2020

1. Základní informace

Termín:
Tábor se uskuteční v termínu 4.7.-18.7. 2020.

Koho na táboře rádi uvidíme:
Tábor je určen všem holkám a klukům od 6 do 16 let, kteří chtějí zažít spoustu legrace, her a soutěží. Tábor je vhodný i pro děti s epilepsií, více informací naleznete na stránkách Společnosti "E" (viz kontakty).

Místo:
Tábor se nachází v areálu Havlišova mlýna na Vysočině blízko Želetavy.

Personál:
Kromě sehrané party vedoucích s námi na tábor jezdí i zkušení zdravotníci, kuchaři a jejich pomocníci.

Cena:
15 dnů na táboře stojí 4250,– Kč.
Pro děti využívající dopravu z Prahy a zpět 4550,– Kč.
V případě, že na tábor pojedou dva nebo více sourozenců, cena za každého činí 3950,– Kč a 4250,– Kč (pro sourozence cestující autobusem z Prahy).

Platba:
Platbu je nutno provést nejpozději do konce dubna 2020 na číslo účtu: 2401083977/2010 (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte).

2. Přihláška

Kapacita tábora je naplněná. Od února je možné se hlásit pouze jako náhradník. Děkujeme za Váš zájem.

Přednostně přijímáme děti jezdící na náš tábor opakovaně a také jejich sourozence, pokud se přihlásí do konce ledna 2020. Neobsazená místa doplníme novými účastníky. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte na tábor budete informováni v průběhu února 2020.

Nezapomeňte zajistit u Vašeho dětského lékaře posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětském táboře a předat nám jej při nástupu na tábor. Platnost posudku je 2 roky od data vydání, pokud se zdravotní stav dítěte nezměnil. Lze tedy použít platný posudek vydaný v minulém roce. Posudky budou po skončení tábora vráceny. V posudku musí být výslovně uvedeno nebo zaškrtnuto, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním, jinak se tábora nemůže zúčastnit.

Nástupní list na tábor (tzv. potvrzení o bezinfekčnosti) odevzdejte při nástupu na tábor. Musí v něm být uvedeno datum nástupu na tábor!

Prosíme Vás o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním fotografií. Odevzdejte při nástupu na tábor.

Dětem není dovoleno brát si na tábor mobilní telefon!

3. Co musí mít správný táborník na táboře?

U menších dětí doporučujeme oblečení podepsat!

Další důležité informace:

Téma celotáborové hry

Nechte se překvapit :)