dětský tábor "KRÁTKÝ POTLESK"

Tábor 2023

1. Základní informace

Termín:
Tábor se uskuteční v termínu 9.7.-23.7. 2023.

Fotogalerie:

Koho na táboře rádi uvidíme:
Tábor je určen všem holkám a klukům od 6 do 16 let, kteří chtějí zažít spoustu legrace, her a soutěží. Tábor je vhodný i pro děti s epilepsií, více informací naleznete na stránkách Společnosti "E" (viz kontakty).

Místo:
Pro rok 2023 měníme místo konání našeho tábora. Nově se potkáme v areálu Rekreačního střediska Kroužky nad Moníncem, které se nachází u osady Ounuz na hranicích mezi středními a jižními Čechami. Areál si můžete prohlédnout na webové stránce: krouzkynadmonincem.cz.

Personál:
Kromě sehrané party vedoucích s námi na tábor jezdí i zkušení zdravotníci, kuchaři a jejich pomocníci.

Cena:
Cena bude zveřejněna na přelomu roku 2022/2023.

Platba:
Platbu je nutno provést nejpozději do konce dubna 2023 na bankovní účet: 2401083977/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte a do poznámky (zprávy pro příjemce) uveďte jméno dítěte.

2. Přihláška

Děti, které s námi byly na táboře v loňském roce, mají za podmínky přihlášení do února garantované místo na našem táboře. Zbylá místa obsadíme přednostně sourozenci přijatých dětí a dále dětmi novými. O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte na tábor budete informováni e-mailem.

Nezapomeňte zajistit u Vašeho dětského lékaře posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětském táboře a předat nám jej při nástupu na tábor. Platnost posudku je 2 roky od data vydání, pokud se zdravotní stav dítěte nezměnil. Lze tedy použít platný posudek vydaný v minulém roce. Posudky budou po skončení tábora vráceny. V posudku musí být výslovně uvedeno nebo zaškrtnuto, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním, jinak se tábora nemůže zúčastnit.

Prosíme Vás o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním fotografií. Odevzdejte při nástupu na tábor.

Dětem není dovoleno brát si na tábor mobilní telefon.

3. Co musí mít správný táborník na táboře?

U menších dětí doporučujeme oblečení podepsat!

Další důležité informace:

Téma celotáborové hry

Nechte se překvapit :)