dětský tábor "KRÁTKÝ POTLESK"

Přihlaste své děti ještě dnes

Do konce měsíce ledna přijímáme přednostně děti, které s námi jezdí opakovaně. Volná místa pak doplníme dětmi novými. O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte na tábor budete informováni e-mailem na začátku měsice února. Děkujeme za pochopení.

Přihláška na tábor 2019

Vážení rodiče,

Je tu začátek nového roku, což pro nás znamená začátek příprav našeho dětského tábora. Tábor se uskuteční v termínu 29.6.-13.7. 2019 opět v areálu Havlišova mlýna v Jindřichovicích u Želetavy.

POSTUP A TERMÍNY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBOR

Přihlašování je možné od 7. 1. 2019. Do konce ledna bude (stejně jako v roce 2018) přihlašování umožněno pouze dětem, které se zúčastnily tábora v loňském roce a jejich sourozencům.

Pro zapsání dítěte mezi přihlášené, od Vás potřebujeme závaznou přihlášku.
Přihláška je od 7.1. k dispozici zde na internetových stránkách
www.kratkypotlesk.cz.

Od 1. 2. 2019 bude přihlašování otevřeno pro všechny ostatní zájemce, pokud nám to kapacita tábora umožní. Počet volných míst bude zveřejněn zde na stránkách www.kratkypotlesk.cz.

CENA POBYTU NA TÁBOŘE

Po několika letech, kdy se nám dařilo držet cenu tábora na stejné výši, jsme nuceni cenu zvýšit. Věřte, že se nejedná o zvyšování nákladů na naší straně, ale jde o postupné navyšování cen od našich dodavatelů (potraviny, nájem, doprava, atd.)

Cena tábora pro rok 2019 je 4250,– Kč.

Pro děti, které budou chtít využít dopravu na tábor z Prahy a zpět je cena 4550,– Kč.

Nadále ovšem chceme podporovat vícečetné rodiny a i v letošním roce poskytneme sourozencům slevu ve výši 300,– Kč na jednoho sourozence. Ceny pro sourozence jsou tudíž 3950,– Kč (bez dopravy z Prahy) a 4250,– Kč (pro sourozence cestující autobusem z Prahy).

Platbu je nutno provést nejpozději do konce dubna 2019 na číslo účtu 2401083977/2010 (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte).

V případě jakýchkoliv otázek nás samozřejmě kdykoliv kontaktujte.

Těšíme se na Vaše děti na příštím táboře a přejeme úspěšný vstup do nového roku 2019.

Eva Cyprová & Josef Šprencl

Tábor 2019

1. Základní informace

Termín:
Tábor se uskuteční v termínu 29.6.-13.7. 2019.

Koho na táboře rádi uvidíme:
Tábor je určen všem holkám a klukům od 6 do 16 let, kteří chtějí zažít spoustu legrace, her a soutěží. Tábor je vhodný i pro děti s epilepsií, více informací naleznete na stránkách Společnosti "E" (viz. kontakty).

Místo:
Tábor se nachází v areálu Havlišova mlýna na Vysočině blízko Želetavy.

Personál:
Kromě sehrané party vedoucích s námi na tábor jezdí i zkušení zdravotníci, kuchaři a jejich pomocníci. Stravujeme se 5krát denně.

Cena:
15 dnů na táboře stojí 4250,– Kč.
Pro děti využívající dopravu z Prahy a zpět 4550,– Kč.
V případě, že na tábor pojedou dva nebo více sourozenců, cena za každého činí 3950,– Kč a 4250,– Kč (pro sourozence cestující autobusem z Prahy).

Platba:
Platbu je nutno provést nejpozději do konce dubna 2019 na číslo účtu: 2401083977/2010 (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte).

2. Přihláška

3. Co musí mít správný táborník na táboře?

Další důležité informace:

Téma celotáborové hry

Nechte se překvapit :)

Přístupů na web:   info